skip to Main Content

WARUNKI OGÓLNE

Art. 1. Wszystkie czynności spedycyjne Verenigd Inklarings Bureau NV (VIB) podlegają ogólnym belgijskim warunkomspedycyjnym, opublikowanym w załączniku do belgijskiego. Dziennika Ustaw z dnia 24.06.2005 r. pod numerem 0090237 oraz które, umawiające się strony zaakceptowały i podpisały (ze zwróceniem szczególnej uwagi na art. 22 ogólnych belgijskich warunków spedycyjnych w sprawie roszczeń Ministerstwa Finansów, Cła i akcyzy)

Art. 2. Czynności spedycyjne regulowane są przez tytuł IIUstawy z dnia 5 maja 1872 r. VIB prowadzi działalnośćspedycyjną i transportową, ale sam nie wykonuje transportu-przewozu. VIB nie odpowiada za spóźnienia promu i/lub za nieprzepłynięcia promem zarezerwowanych pojazdów. VIB nie odpowiada za szkody pożarowe, kradzież towaru lub uszkodzenia pojazdów, znajdujących się w magazynie, na nabrzeżu w porcie lub na pokładzie promu.

Art. 3. Ubezpieczenie jest zakontraktowane tylko na podstawie zlecenia pisemnego.

Art. 4. Wszystkie faktury VIB są do zapłacenia w terminie wskazanym na fakturze.

Art. 5. Wysokość opłat dodatkowych (BAF, CAF, Marpol, IMDG- ADR) widniejąca na fakturze, jest naliczana zgodnie z jej wartością w dniu przeprawy i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozkłady promów i stawki opłat dodatkowych znajdujące się na www.vibsea.com mają jedynie charakter indykatywny.

Art. 6. Wszelkie zastrzeżenia uwzględniane są tylko wtedy, gdy przesłane są listem poleconym przed upływem 15 dni od daty wystawienia faktury. W innym przypadku uznaje się, że klient w pełni akceptuje koszty wymienione na fakturze.

Art. 7. W przypadku zwłoki w uiszczeniu faktury, bądź w przypadku jej częściowego uregulowania, odsetki w wysokości 1% na miesiąc naliczane są prawnie i bez uprzedniego powiadomienia.

Art. 8. Ponadto, każda zwłoka w uiszczeniu faktury nakłada na VIB prawo, poza wspomnianymi wyżej odsetkami, do żądania dodatkowego odszkodowania za koszty sądowe w postaci 10% całej kwoty, do maksymalnie 2000 EUR.

Art. 9. W przypadku sporu, kompetentnym jest Sąd w Brugge (Belgia) lub inny sąd w kraju dłużnika, wskazany przez VIB NV.

Back To Top